English:

1994 : nr1; nr2; 1995 : nr3; nr4; nr5; 1996: nr6; nr7; 1997: nr8; nr9; 1998: nr10; nr11;

1999: nr12; 2000: nr13; 2001: nr14; 2002: nr15; 2004: nr16; 2005: nr17; 2007: nr18; nr19; 2008: nr20; 2009: nr21

 

The Collected Free Thinker

The Forest - an epic poem

The Complete Poems of Laila Roth  

 

Svenska :

1992 : nr 1; nr 2;

1993 : nr 3; nr 4; nr 5; nr 6; nr 7; nr 8; nr 9; nr10; nr11; nr12; nr13; nr14; nr15; nr16;

1994 : nr17; nr18; nr19; nr20; nr21; nr22; nr23; nr24; nr25; nr26; nr27; nr28; nr29;

1995 : nr30; nr31; nr32; nr33; nr34; nr35; nr36; nr37; nr38; nr39; nr40; nr41;

1996 : nr42; nr43; nr44; nr45; nr46; nr47; nr48; nr49; nr50; nr51; nr52;

1997 : nr53; nr54; nr55; nr56; nr57; nr58; nr59; nr60; nr61; nr62;

1998 : nr63; nr64; nr65; nr66; nr67; nr68; nr69; nr70; nr71; nr72;

1999 : nr73; nr74; nr75; nr76; nr77; nr78; nr79; nr80; nr81; nr82;

2000 : nr83; nr84; nr85; nr86; nr87; nr88; nr89; nr90; nr91; nr92;

2001 : nr93 ; nr94; nr95; nr96; nr97; nr98; nr99; nr100; nr101; nr102;

2002 : nr103; nr104; nr105; nr106; nr107; nr108; nr109; nr110; nr111; nr112;

2003 : nr113; nr114; nr115; nr116; nr117; nr118; nr119; nr120; nr121; nr122;        

2004 : nr123; nr124; nr125; nr126; nr127; nr128; nr129; nr130; nr131; nr132;                                                                

2005 : nr133; nr134; nr135; nr136; nr137; nr138; 139; 140; 141; 142;

2006 : nr143; nr144; nr145; nr146; nr147; nr148; nr149; nr150; nr151; nr152;

2007 :nr153; nr154; nr155; nr156; nr157; nr158; nr159; nr160; nr161; nr162        

2008 : nr163; nr164; nr165; nr166; nr167; nr168; nr169; nr170; nr171; nr172;

2009 : nr173; nr174;  nr175; nr176; nr177; nr178; nr179; nr180; nr181; nr182

2010 : nr183; nr184; nr185; nr186; nr187; nr188; nr189; nr190; nr191;

2011:  nr192; nr193; nr194;  nr195; nr196; nr197; nr198; nr199; nr200

2012: nr201; nr202; nr203; nr204; nr205; nr206; nr207; nr208; nr209; nr210

2013: nr211;  nr212; nr213; nr214; nr215; nr216; nr217; nr218; nr219

2014: nr220; nr221; nr222; nr223; nr224; nr225; nr226; nr227; nr228; nr229; nr230

2015: nr231; nr232; nr233; nr234; nr235; nr.236; nr237; nr238; nr239; nr240;

2016: nr241; nr242; nr243; nr244; nr245; nr246; nr247; nr248; nr249; nr250;

2017: nr251; nr252; nr253; nr254; nr255; nr256; nr257; nr258; nr259; nr260; nr261;

2018: nr262; nr263; nr264; nr265; nr266; nr 267; nr268; nr269; nr270; nr271.pdf;

2019: nr272; nr273; nr274; nr275

 

 

 

Intervju med Fritänkaren (2003)

Biografiska fakta (2011) 

                              

Register :

 

Ämnesregister (inklusive huvudsakliga artikelförfattare).

(Det har varit omöjligt att få med de olika ämnesområdenas samtliga förekomstställen,

samtidigt som det naturligtvis även förekommer fler ämnesområden,

varför detta register är att betrakta som endast provisoriskt.)

Afghanistan 51, 52, 96, 101, 102, 109, 110, 124, 126

Ahasverus 86-108, 111-

Ahrens 22, 27, 82.

Annedal 1, 17, 20, 27, 28, 33-35, 38, 41, 42, 47, 52, 53, 61, 66, 73, 74, 103, 173,

Astrologi 11, 12, 31, 71, (se även Ahasverus)

Aurelio Lanciai 5-7, 12, 20, 108, 115-120, 126, 175, 214, 221, 258.

Beatrice Fersen 25, 28, 30, 38, 41, 46, 62, 64, 80-82, 89, 90, 95, 96. 109, 127.

Bernadotte 177, 228

Bilderberg 77, 80.

Blavatsky 77, 79, 80, 94, 117, 121, 184-185,

Aaron Burr  253, 255

Carina Gustafsson 17, 18.

Carl XII  247

Carl O. Nordling 48, 74, 75, 81, 83, 85, 86, 134-135, 152, 156, 161, 168, 263, 272

Claes Lindgren 4, 5, 7, 12, 14, 16-18, 21, 35, 37, 38, 44-46.

Doktor Sandy 4, 6-8, 10, 13, 16, 21, 23-26, 28, 30-32, 37, 38, 40-43, 51, 55, 59, 60, 62, 69-71, 74, 76, 79-82, 84, 86, 87, 93, 96, 100, 105, 106, 109-111, 115-118, 121-125, 128-129, 137, 139, 147, 149, 150-151, 160, 163, 165, 170-171, 176, 179-181, 191-192, 218, 228-229, 252, 273,

Doktor Singh 1-2

Doktor Sun 17, 22, 29, 30, 33, 37, 40, 71, 74, 82, 94.

Eino Hanski 64, 67, 69, 73, 76, 91, 98, 130

Einstein 39, 41, 84, 116-117, 123, 126, 198, 200, 271

Elizabeth Weir 122, 124, 125, 146

Estonia 91-92, 111, 126, 133, 153, 229, 250

Falun Gong 209

Finland 11, 12, 18, 21, 28, 36, 38, 45, 48, 49, 51, 55, 58, 60, 66, 68, 76, 78, 92, 93, 98, 108, 117, 119, 121, 123, 126-128, 135, 141, 146, 149, 152, 158, 161, 163, 167-169, 171-172, 178-181, 183-184,188, 195-197, 199, 202, 205-206, 212-214, 216-219, 223-224, 226-227, 229, 233-234, 236, 238, 246, 248, 249, 256-60, 263, 266-70,

Gandhi 32, 107, 122, 133, 168

Henning Enedal 8, 16, 21, 44, 51, 115, 168

Homosexualitet 5, 47, 113, 119, 125, 164, 165, 171-172, 186, 201

Håkan Hjelmström 83, 103,

Islam 4, 7, 9, 10, 16, 27, 29, 31, 34, 46, 47, 51, 52, 64, 77, 80, 93, 100, 119, 125-126, 128-129, 131-135, 140, 143-145, 147, 168-171, 177, 184-186, 209, 214, 216, 239-241, 246, 249, 266, 273,

Israel 1, 3-4, 6-10, 14, 16-36,38-45, 47-48, 50-58, 60-64, 66, 74-78, 80-113, 115-120, 122, 125-126, 145-146, 153, 169, 177, 181, 185-186, 198, 237

Johannes B. Westerberg 1-4, 8-18, 20, 22-25, 28, 30, 32, 34-38, 40-44, 46, 48-60, 62, 63, 66, 69, 71, 73-75, 77, 82-84, 86, 88, 89, 91-94, 96, 98, 100-102. 109-113, 115-117, 119, 123, 127-133, 135-136, 138, 143, 145-146, 150-151, 153-156, 158, 160, 164, 165, 168-171, 175-176, 178, 180-181, 183-186, 192, 198-199, 202, 204, 208-210, 212-214, 220-221, 228, 231, 238-244, 249, 251-252, 255, 258-60, 268, 272, 274,

John Bede 1-8, 11-14, 16-21, 23-28, 30-34, 36, 39, 43-52, 55, 58-60, 62, 65, 68-70, 81-83, 85, 86, 88, 89, 101, 109, 115-119, 121, 128-129, 135, 137, 141, 142, 145-146, 152, 155-156, 169, 273,

Karmapa 63, 85,

Kennedy  195, 197, 199, 211, 272,

Kerstin Bonaccorsi 10, 33, 39, 45, 62, 79-81, 87, 94.

Kim 14, 15, 17, 22, 26-28, 36-38, 89.

Kjell Burman 83, 84, 86, 95. 155.

Kristendomen 4, 8, 10, 14, 16, 20, 27, 35, 42-44, 46, 73, 75-78, 80, 81, 88, 90, 91, 96, 98, 100, 109, 119, 121, 127, 137, 143, 145, 155, 156, 158-169, 174-177, 187, 206, 219, 237, 238-239, 247, 254, 264, 266, 273, 274

Kulturkalender (sedan mars '97) 55-147, 149-

Kurdistan 5, 20, 36, 51, 79, 126, 134, 171, 260

Laila Roth 33, 46, 47, 49, 52, 60-62, 64, 69, 71, 74, 82, 83, 86, 90, 94, 103, 104, 114-115, 117, 127-128, 135-136, 139, 146, 153-154, 156, 181, 188, 191, 196, 203, 204, 213, 217, 220, 229, 234, 243-44, 251-253, 256, 260, 269-272, 274,

Lovelock, James 73, 162, 165, 181, 209, 268

Martin Goës 59, 76, 95.

Max Chablon 1-4, 9-10, 130-131

Michael Lanciai 30, 37, 43, 120, 219, 221.

Mikael Rosén 1, 3, 5, 6, 10, 14, 16-20, 22, 23, 25, 26, 30, 36, 45, 52, 61, 63, 84-86.

Nepal 52-56, 58, 73-79, 94-96, 105-108, 118, 122, 133, 139-143, 151, 155, 156, 158, 164, 168-169, 237

Olof Palme 12, 16, 20, 25, 31, 44, 45, 83, 108, 121, 127, 145, 166, 200, 211-212, 221, 229, 241-242, 249, 255, 263, 274.

Oman 54-61

Owe Svahn 9-12, 21, 35, 38, 62, 63, 118.

Panchen Lama 35, 50-52, 83, 129, 176

Professor Bellassai 34

Psykiatri-Psykologi 5, 10, 11, 18, 25, 103, 108-109, 117-119, 121,123, 128, 133, 168-169, 173-174, 203, 208, 223

Raoul Wallenberg 60, 61, 66, 124, 126, 133, 139, 184, 209, 263

Ringo 128-129, 132-136, 143, 147, 149

Roald Amundsen 69, 124

Scientology 3-6, 8, 10-12, 14, 16-27, 42, 46, 55-56, 127-128, 175, 184, 187-88, 199, 211, 257-258. 

Shakespearedebatten 48-51, 59-62, 67-72, 76, 82-103, 106-163, 165-173, 175-177, 182, 192, 194, 197, 201, 202, 219, 221, 224-225, 228, 238, 239, 244-250, 252, 263-264, 272, 274

Sri Ram 2

Svenska Akademin 196, 209, 266, 269

Tibet 2, 8-119, 121-135, 137-147, 149-176,  178-

Valborg 8, 21, 34, 57, 66, 77, 87, 97, 107, 117, 127, 137, 147, 157, 167, 177, 187, 196, 198, 205, 215. 224, 235, 245, 255, 266

 

Följande författare har förekommit i Fritänkaren :

Anna Achmatova 263

Adonis 249

Aiskhylos 244

Dante Alighieri, nr. 5, 26, 141, 182

Svetlana Aleksijevitj 80

Isabel Allende, 18

Marianne Alopaeus 76

Sven Anér  229

Peter Anstrin 92, 108

Jane Austen 45, 47

Ayn Rand  228, 230

Francis Bacon 98, 100, 109, 110, 115-147, 165, 169, 192, 219, 250, 263

Michael Baigent, Richard Leigh, Henry Lincoln, 75, 132, 146, 147, 172, 200, 206

Charles Baudelaire 125

Olof P. Berg 247

Cyrano de Bergerac 128

Birgit Berggreen 197

Ingmar Bergman 65, 268

Henri Bergson 121

Håkan Bergström 204

Mia Berner 180

Annie Besant 185

Robert M. Bird, 1

William Blake 214

Helena Blavatsky 77, 79, 80, 94, 184-185

Karin Blixen 55, 142, 243

Jan Einar Blomqvist 224

Enid Blyton 207

Boileau-Narcejac 64

Karin Boye, 18

Marion Bradley 48, 109, 134

Syskonen Brontë 130, 217

Dan Brown 132, 135, 146-147, 153, 172, 182, 217

Dee Brown 208

Giordano Bruno 39, 47, 131-132, 146

Paul Brunton, 25

Bill Bryson 200

Pearl Buck, 24, 25, 142

Charles Bukowski 72

Mikhail Bulgakov, 7

Alan Burgess, 22

Anthony Burgess 49, 56

Tommaso Campanella 47

Bo Carpelan 169

John le Carré 56, 61, 143

Alexis Carrel 77

Casanova 129

Céline 121

Miguel de Cervantes 266

Raymond Chandler 72

Jung Chang, 23, 150-151

Noam Chomsky 104, 110

Agatha Christie 111, 113

James Clavell, 10

Joseph Conrad 182

Jim Corbett 54, 159

Noel Coward 140

John Crook & James Low 208

Aleister Crowley 207

Tage Danielsson  228

Charles Dickens 130, 141, 182, 225

Vladimir Dimitrov 141

E.L.Doctorow  237

Jörn Donner 260

Dostojevskij, 4, 27, 50, 71, 84, 88, 89, 124, 125, 182, 237

Sir Arthur Conan Doyle 122, 131, 241

Alexandre Dumas d.ä. 121

Gerald Durrell 91

Lawrence Durrell 13

Umberto Eco 62

Walther Eidlitz 45

Gunnar Ekelöf, 24

Carl-Göran Ekerwald  238

Sophia Eklund 259-60

Tage Ellinger 171

Ralph Ellis 153

James Ellroy 154

Henning Enedal, 8, 18, 21, 168

P.O.Enquist 139

Erasmus av Rotterdam 100, 149

Wolfram von Eschenbach 122

Clarissa Pinkola Estés 133

Euripides 244

Oriana Fallaci 106

David Faurisson  210

Lion Feuchtwanger 8

Mästerhunden Fidelio 18, 21

Peter Fleming 51

John Fletcher 182

Errol Flynn 92

Ken Follett 59, 61, 201

Edward Morgan Forster, 3

Frederick Forsyth 61

James G. Frazer 39

Axel Fredenholm 42

Sigmund Freud 197

Jan Fridegård 230

Gustaf Fröding 14, 15, 121, 127

Laurence Gardner 109

Romain Gary 72, 118, 147

Khalil Gibran 217

Ivan Gililov  225-226

Johann Wolfgang von Goethe 142, 164, 167, 223, 238, 255, 264

Nikolaj Gogol 246

Maxim Gorkij 263

Igor Gouzinsky 263

Jürgen Graf  210

Joan Grant  250

Robert Graves, 13, 182, 259

F.L.Green 33

Graham Greene 88, 182, 229, 260

Jan Guillou 67, 151, 183, 199

Hjalmar Gullberg 24

Gurdjeff 103, 265

Carina Gustavsson 16, 18, 21

Elisabeth Haich 39

Mark Halter 62

Dag Hammarskjöld 114, 209

Knut Hamsun 76

Eino Hanski 64, 67, 69, 73, 76, 91, 98, 130

Heinrich Harrer 25

Ben Hecht  238

Claes Hedberg 274

Martin Heidegger 262

Ernest Hemingway 104, 108, 142, 199, 223, 237

James Herriott 71

Thor Heyerdahl 170, 212

Patricia Highsmith 78

James Hilton  264, 270

E.T.A.Hoffmann 202, 218

Homeros 182

Victor Hugo 106, 145, 182, 213

Aldous Huxley 219

Blasco Ibañez 2

David Icke 216

Arnaldur Indridason 183

John Irving  219

Tove Jansson 123

Ben Jonson 152, 158

Carl Gustav Jung 197

Erik Axel Karlfeldt 21

Nikos Kazantzakis 73

M.M.Kaye 32

Yasar Kemal 36

John F. Kennedy  194, 211

Jack Kerouac 118, 124, 152

Felix Kersten  250

Raymond Khoury 169, 206, 208

Eeva Kilpi 74

Rudyard Kipling 172, 226, 245,

Georg Klein 44, 123, 143

Naomi Klein 246

Ivan Klima 81

Alexander Kliment 81

Christopher Knight – Robert Lomas 274

Arthur Koestler 169, 173

Jerzy Kosinski 66, 68

Milan Kundera 36, 81

Selma Lagerlöf, 13, 14, 98, 161, 173, 198

G. T. Di Lampedusa, 20

Lao-Tse  219

Dominique Lapierre, 14, 32

Björn Larsson 169

Stieg Larsson 179, 182

Anton LaVey  193

Halldór Kiljan Laxness 129

Laurie Lee 71

Dennis Lehane 208

Giacomo Leopardi 102

Oscar Levertin, 16, 161

Primo Levi 188, 233

Aleko Lilius 223, 224, 269

Gunnel Liljenroth 4

Jüri Lina 200

Astrid Lindgren 123

Claes Lindgren 4, 5, 7, 12, 14, 16, 21, 35, 37, 38, 44-46

Herman Lindqvist 131, 218, 219, 260

Bruce Lockhart 37, 38, 177, 179

Jack London 123, 186

Konrad S. Lorenz  269

Malcolm Lowry 72

Nicholas Luard 114

Lucanus 99

Eric Lundqvist 39

Naguib Mahfouz 27

Betty Mahmoody 45

André Malraux 156

Osip Mandelstam 44, 263

Henning Mankell 151, 161, 171, 182, 186, 199

Klaus Mann 56

Christopher Marlowe 67-  Se Shakespeare

Stephen Marlowe 167

Harry Martinson 127

A.E.W.Mason 160

John Masters 17, 33

Basil Mathews 75

Peter Matthiessen 54

Guss Mattsson 266

W. Somerset Maugham 11-13, 50, 182, 233

Guy de Maupassant 180

Daphne du Maurier 78, 91, 142, 149

Ian McEwan 201

Shirley McLaine 132

Erkki Melartin 212

Moses Mendelssohn 85

George Meredith 3

Dimitrij Meresjkovskij 27, 261

Gulli Michanek 67, 168, 249

Göran Michaenk 249

John Milton 218

Pico della Mirandola 186, 191

Margaret Mitchell 142

Ferenc Molnar 237

Michel de Montaigne 34

Thomas Moore  238

Elsa Morante 182, 204

Alberto Moravia 6

Herta Müller 199

Talbot Mundy 24, 170

Axel Munthe 74, 121

V.S.Naipaul 45

Taslima Nasrin 27, 31

Pablo Neruda 98, 143

Aziz Nesin 6, 11, 27, 36

Eric Newby 51

Friedrich Nietzsche  272-273

David Niven 156

Helena Norberg-Hodge 31, 99, 101, 107, 110, 164

Carl O. Nordling 152, 263, 272

Michel de Nostradamus 145

Barack Obama 204, 230

Michael Oondatje 56

Origenes 274

Arto Paasilinna 131, 236

Henryk Panas 109

Alexandra Pascalidou 218

Boris Pasternak 93, 182, 263

Eliot Pattison 208

Ove & Stina Paul  234

Michel Peissel 21, 29, 44

Bertil Persson 167

Fernando Pessoa 75

Wilhelm Peterson-Berger 230

Albert Pike 205

John Pilger 164

Harold Pinter 143-144

Edward M. Podvoll 89

Anna Politkovskaja 184, 204

Edgar Allan Poe 37, 125

Ezra Pound 223

John Cowper Powys 47

Anatolij Pristavkin 30

Hjalmar Procopé, 15, 16, 255

Alexander Pusjkin 19, 27

Mario Puzo 208, 219

Pythagoras  211

Lobsang Rampa 26-27

Ernest Raymond 9

Piers Paul Read 8

Erich Maria Remarque  213, 237

Ernest Renan 75

Gregory David Roberts 183

David Rohl 116, 126

Romain Rolland 104, 176, 182

Philip Roth 166, 167

Jean Jacques Rousseau 105

Johan Ludvig Runeberg 101, 127

Bertrand Russell 113, 200

Viktor Rydberg 42, 98

Salman Rushdie 7, 11, 12, 27

Pentti Saarikoski 180

Antoine de Saint-Exupéry 10

Sven Sandegren 44-45

Elisabeth Sandersson 18

José Saramago 75

Dorothy Sayers 65

Friedrich von Schiller 178, 182, 184, 238

Albert Schweitzer 176

Sir Walter Scott 239

Anne-Marie Selinko 177

Tsepon Skakabpa 230

Shakespeare 13, 14, 28, 48-51, 59-62, 67—72, 76, 82-103, 106—163, 165-173, 175-177, 182, 192, 194, 197, 202, 219, 221, 232, 238, 245-247, 263-264, 272

Bernard Shaw 73, 182

Percy Bysshe Shelley 141

Larry Shue 21

Nevil Shute 10-12

Mary Sidney 166

Varlam Sjalamov 270

Birger Sjöberg 15, 146

Sjöwall-Wahlöö 70, 209

Edgar Snow 22-23

Sofokles 244

Alexander Solsjenitsyn 263, 270

Baruch Spinoza 80, 104

Jean-François Steiner 146

Rudolf Steiner 117

David Strauss 187

Han Suyin 22, 25

Jonathan Swift 54

Wladyslaw Szpilman 160, 173

Hjalmar Söderberg 19

Ulf Söderhielm 22, 28, 213

Evert Taube 172

Esaias Tegnér 15

Paul Theroux 44, 46

J.R.R.Tolkien 123

Leo Tolstoj 27, 143, 154, 179, 182, 212, 217, 260, 263

John Kennedy Toole 38

B. Traven 12, 17

Zacharias Topelius 64

Stefan Torssell  250, 274

Anthony Trollope 3

Dalton Trumbo  241

Mark Tully 15

Mark Twain 93

Johan Anders Wadman  225

Richard Wagner 122

Jacob Wallenberg 17

Bruno Walter 116

Ivan Vazov 9

John Webster 170

Josef Julius Wecksell 127

Simone Weil  219

Göran Westerlund 206

Edith Wharton 112

Dennis Wheatley 52

T.H.White 48, 109

Gore Vidal 53, 55, 130

Oscar Wilde 65, 201

Thornton Wilder  236-237

Colin Wilson 33

P.G.Wodehouse 26-28

Voltaire 144

Kurt Vonnegut 118

Mark Vonnegut 118, 208

Ethel Lilian Boole Voynich 177, 179

Vladimir Vysotskij 19

Lin Yutang 63

Ernst Zündel  210

Stefan Zweig 56, 80, 154, 169, 182, 203, 213, 235, 242, 254, 255, 258, 261, 271, 274

 

 

Följande musikpersonligheter har framträtt i Fritänkaren :

Richard Addinsell 183, 222

Tommaso Albinoni 180

Hugo Alfvén  228

Kurt Atterberg  226-227, 265

Bach, nr 13, 28, 31, 63, 66, 88, 110, 118, 123, 124, 125, 127, 129, 132, 133, 162, 164, 171, 175, 219, 235-236, 240, 249

Hubert Bath 183, 222

Beethoven, 9, 15, 21, 23, 26-28, 32-34, 37-41, 51, 62-76, 91, 100, 102, 118, 122, 123, 128, 129, 132, 147, 154-155, 161, 163, 166, 171, 174-175, 177, 183, 196, 199, 206-207, 210, 236, 240, 253, 257, 267, 269

(Beethovens sonater 62-76)

Vincenzo Bellini 44

Carl Michael Bellman 146

Alban Berg 54, 268

Hector Berlioz 35-37, 129, 132, 140, 147, 166, 175-176, 231, 242, 254, 257, 258

Leonard Bernstein 159, 255

Georges Bizet 99, 254

Luigi Boccherini 168

Alexander Borodin 1

Pierre Boulez 164

Johannes Brahms 3, 22, 59, 65, 105, 118, 119, 122, 123, 128, 136, 147, 149, 161, 166, 169, 172, 173, 175, 183, 190, 204, 238, 241, 248, 252, 255, 262, 266

Havergal Brian 221

Anton Bruckner 38, 39, 59, 118, 128, 166, 173, 175, 188-190, 229, 231, 240, 242, 251, 254, 257, 258

Ferruccio Busoni 32, 41, 95, 96, 163

Aram Chatjaturian 85, 136

Ernest Chausson 144

Luigi Cherubini 122, 123, 241

Frèdèric Chopin 28, 29, 33, 36, 44, 77, 107, 119, 120, 123, 135, 140, 145, 147, 160, 161, 163, 172, 175, 183, 209, 238, 240, 247, 257, 265, 271

Boris Christoff 10

Arcangelo Corelli 112

Francois Couperin 110

Claude Debussy 39, 142, 163

Carl-Axel & Monica Dominique 152

Gaetano Donizetti 47, 98

Antonin Dvorak 57, 59, 173, 174, 193, 230, 241, 254

Bob Dylan 142-143

Sixten Eckerberg 139

Sixten Ehrling, 20, 159, 255

Sir Edward Elgar 141, 156

Manuel de Falla 115, 142

Gabriel Fauré 117, 142, 241

George Feyer 198

John Field 207

Dietrich Fischer-Dieskau  272

César Franck 46, 47, 125, 144, 166, 234, 253, 263

Girolamo Frescobaldi 89

Wilhelm Furtwängler 166, 199, 242

George Gershwin 41, 114, 142, 166, 183, 240, 255

Gesualdo 80

Alexander Glazunov 217, 236-237

Mikhail Glinka 216

Christoph Willibald Gluck 90

Glenn Gould 18

Charles Gounod 103

Alexander Gretjaninov 111

Edvard Grieg 40, 66, 183

Manos Hadjitakis 203

Josef Haydn 27, 58, 60, 163, 168

Jascha Heifetz 203

Hildegard von Bingen 184

Paul Hindemith 163

Johann Nepomuk Hummel 208

G. F. Händel, 5, 28, 41, 42, 107, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 147, 162, 171, 219, 242

Michael Jackson 179

Herbert von Karajan, 18, 166, 199, 255, 257

Fritz Kreisler 94, 165, 203

Friedrich Kuhlau 206

Toivo Kuula  213

Orlando di Lasso 52

Michel Legrand 159, 242

Ruggero Leoncavallo 145, 195

Jenny Lind 58

Bo Linde 120, 129

Franz Liszt 22, 28, 36, 43, 44, 119, 140, 1175, 176, 192, 231, 234, 240, 247, 258, 263, 273

Roman Maciejewski  241

Leevi Madetoja  213

Gustav Mahler 55, 59, 91, 119, 149, 255, 258

Pietro Mascagni 145, 195

Jules Massenet 117

Erkki Melartin 212

Mendelssohn 16, 22, 23, 28, 29, 31, 34, 36, 63, 129, 136, 140, 149, 164, 166, 175, 185, 223, 254-255, 263-265

Olivier Messiaen 125, 126, 127, 163

Ludwig Minkus 158

Gabriela Montero 184

Claudio Monteverdi 49, 133

Mozart 14-15, 39, 66, 123, 129, 146, 147, 163, 169, 183, 198, 240-41

Musorgskij 30, 154, 200, 245, 254

Måndagsgruppen 129

Carl Nielsen 41

Jacques Offenbach 78, 79, 202, 231, 254

Ignaz Jan Paderewski 95, 183

Nicoló Paganini 140-141, 147

Palestrina 52

Pergolesi 79

Wilhelm Peterson-Berger  227, 230

Amilcare Ponchielli 82

Cole Porter 221

Francois Poulenc 125

Sergej Prokofiev 85, 136, 218

Giacomo Puccini 8, 28, 41, 91, 131, 143, 191, 193, 240, 242-244, 254, 268

Henry Purcell 51

Pythagoras  211, 237

Sergej Rachmaninov 61, 80, 140, 183, 201, 236-237, 265, 270

Jean Philippe Rameau 120

Maurice Ravel 142

Max Reger 73, 96, 97

Gian Piero Reverberi  186

André Rieu  186

Joaquin Rodrigo 79

Rossini 20, 41, 52, 106, 178, 240, 270

Artur Rubinstein 217

Camille Saint-Saëns 144, 270

Erik Satie 41, 203

Domenico Scarlatti 89, 90

Artur Schnabel 217

Schubert, 23-28, 119, 129, 132, 147, 155, 161, 163, 169, 174, 175, 238, 240, 249-250, 257

Clara Schumann 58, 105, 128, 204, 255

Robert Schumann 22-23, 36, 66, 74, 83, 105, 119, 149, 161, 169, 174, 175, 183, 204, 210, 214, 222, 238, 241, 248, 251, 255, 259, 264-265

Heinrich Schütz 50

Arnold Schönberg 53, 126, 141, 153, 163, 239, 246, 258, 268

Sibelius 11, 12, 28, 41, 45, 69, 92, 93, 123, 139, 149, 151, 163, 166, 169-170, 172, 175, 205, 209, 212-213, 215, 225-227, 233, 251, 253, 257, 258, 262

Dimitrij Sjostakovitj 84, 85, 136, 218

Alexander Skrjabin 121

Bedrich Smetana 56, 242

Gaspare Spontini 122

Wilhelm Stenhammar 41, 42, 101, 229-230

Karlheinz Stockhausen 163, 164

Alessandro Stradella 81

Richard Strauss 28, 41, 86, 103, 147, 153, 166, 172, 199, 242, 254, 258

Igor Stravinskij 28, 102, 163, 217-218

Lille Bror Söderlundh 159, 172

Giuseppe Tartini 94

Evert Taube 159, 172

Hekel Tavares 222

Georg Philipp Telemann 171

Mikis Theodorakis 203

Tjajkovskij 17-19, 21, 78, 83, 100, 102, 103, 147, 150, 167, 175, 183, 214-215, 222, 244-245, 253, 256, 257

Richard Wagner 16, 18, 28, 40, 48, 49, 103, 119, 122, 136, 147, 152, 164, 169, 175-177, 185, 187, 195, 231, 254, 260, 272, 274

Michael Waldenby 16, 28, 41

Bruno Walter 116

Carl Maria von Weber 72, 122

Anton Webern 54, 268

Giuseppe Verdi 7, 47, 71, 103, 130-131, 133, 152, 178. 180-182, 184-185, 220, 241, 254, 260

Charles Widor 125

Tobias Wilhelmi 159, 271

Charles Williams 201, 222

Ralph Vaughan Williams 41, 59, 113, 156, 163, 197, 241, 253

Antonio Vivaldi 20, 110, 111, 165

Hugo Wolf 119, 255

 

Följande biograffilmer har recenserats i Fritänkaren :

 

Alla tiders morgnar (Frankrike) nr. 1

Bitter Moon (Polanski) 2

1492 (Columbus) 3

En färd till Indien (David Lean) 3

Dracula (Coppola) 5

Orlando (England) 5

Indokina (Frankrike) 5

Chaplin (Richard Attenborough) 6

Peter's Friends (Branagh) 7

Alive (Chile) 8

Jagad (Harrison Ford) 11, 15

Jurassic Park (Spielberg) 12

Pianot (Nya Zeeland) 12

Mycket väsen för ingenting (Branagh) 13

Glädjens stad (Calcutta) 14

Andarnas hus (Bille August) 15

Oskuldens tid (Scorsese) 16

Ludwig 1881 (Italien) 18

Shadowlands (Hopkins) 19

The Remains of the Day (Hopkins) 19

Schindlers lista (Spielberg) 19

Raining Stones (Ken Loach) 19

En sång för Beko (Kurdistan) 20

I faderns namn (Daniel Day-Lewis) 20

Den hemlighetsfulla trädgården (England) 20

Blå (Kieslowski) 20

Germinal (Frankrike) 21

Lille Buddha (Bertolucci) 21

Vit (Kieslowski) 26

Röd (Kieslowski) 27

Fyra bröllop och en begravning 28

Dispara! (Skjut!) (Carlos Saura) 30

Döden och flickan (Polanski) 34

Priest 35

Innan regnet faller (Makedonien) 35

Rob Roy 36

Beyond Rangoon (John Boorman) 37

Carrington 37

The Madness of King George 38

Farväl min konkubin 38

Den förste riddaren 39

Braveheart 39

Lockbetet (L'appat) 39

Drottning Margot 39

Kristin Lavransdotter 41

Farinelli 42

La cité des enfants perdus 42

Land och frihet (Kenneth Loach) 42

Riddaren på taket (Le hussard sur le toit) 44

Les misérables (Claude Lelouch) 44

Sense and Sensibility (Jane Austen) 45

Le confessional (Quebec) 45

Underground (Kusturica) 46

Persuasion (Jane Austen) 47

Odysseus blick 47

Richard III (Ian McKellen) 48

Krigarens själ (Nya Zeeland) 48

Seven 49

Othello (Branagh) 49

Jerusalem (Bille August) 50

L'uomo delle stelle (Tornatore) 50

Cold Comfort Farm 52

Emma (Jane Austen) 52

Den långa veckan (Wajda) 53

Karen Blixen 55

Den engelske patienten 56

Michael Collins 57

Trettondagsafton 57

Shine 58

Hamlet (Branagh) 60

Sju år i Tibet (Annaud) 61

Titanic 65

Kundun (Scorsese) 65

Wilde 65

Duvans vingslag (Henry James) 65

The Gingerbread Man (Branagh) 69

Les Misérables (Bille August) 72

Svart katt vit katt (Kusturica) 73

Prinsen av Egypten (tecknad) 73

Ever After (Askungen) 73

Änglars drömliv (Frankrike) 74

Zorro - den maskerade hämnaren (Hopkins-Banderas) 74

A Rather English Marriage 75

Love is the Devil (Francis Bacon) 75

Innocence (Turkiet) 75

Förhandlaren (Kevin Spacey) 75

Saving Private Ryan (Spielberg) 75

The Apostle (Robert Duvall) 75

Shakespeare in Love 76

Elizabeth 76

La vita é bella (Roberto Benigni) 76

Mediterraneo 76

De poolse bruid (Den polska bruden) 79

Eyes Wide Shut (Kubrick) 82

Fallet Winslow 82

Te med Mussolini (Zeffirelli) 82

Random Hearts (Harrison Ford) 82

The Blair Witch Project 82

Bringing Out the Dead (Scorsese) 83

Holy Smoke (Jane Campion) 83

The Ninth Gate (Polanski) 83

Sjätte sinnet 84

Instinct (Hopkins) 84

Jeanne d'Arc (Luc Besson) 85

Vindhästen (Tibet) 86

Love's Labour's Lost (Branagh) 87

Sleepy Hollow (Johnny Depp) 87

The Cup (Fotboll för Buddha) 87

Slutet på historien (Neil Jordan) 88

Barberaren i Sibirien (Mikhalkov) 92

Dancer in the Dark (Lars von Trier) 92

Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ang Lee) 94

Quills (Geoffrey Rush) 95

Billy Elliott 95

Chocolat 96

La cena (Serverat!) (Scola) 97

En sång för Martin (Bille August) 97

Glädjens hus 97

Goya (Carlos Saura) 99

The Man who Cried (Sally Potter) 100

Kapten Corellis mandolin 100

Enigma 101

Skräddaren i Panamá 101

La camera del figlio (Ett rum i våra hjärtan) 102

Moulin Rouge (Baz Luhrmann) 103

The Warrior (Indien) 104

Samsara (Ladakh) 104

The Others 106

Sagan om ringen (del 1) 106

Harry Potter 107

From Hell (Johnny Depp) 107

Heaven (Kieslowski) 109

Gosford Park (Robert Altman) 110

Last Orders (Michael Caine) 110

Road to Perdition (Sam Mendes) 112

Mannen utan minne (Kaurismäki) 113

Den stillsamme amerikanen (Philip Noyce) 114

The Good Thief (Neil Jordan) 114

The Final Curtain (Peter OToole) 114

Harry Potter (2) 116

Sagan om ringen De två tornen 116

Chicago 116

Den ryska arken (Sokurov) 117

Bloody Sunday (Londonderry) 117

Bowling for Columbine (Michael Moore) 118

Pianisten (Polanski) 120, 160

Pirates of the Caribbean (Johnny Depp) 120

Dogville (Lars von Trier) 121

Himalaya (Eric Valli) 122

Gladiator (Ridley Scott) 122

Veronica Guerin 122

Cidade de Deus 122

Sagan om konungens återkomst 123

The Cry of the Snow Lion (Tibet) 124

Travellers and Magicians (Bhutan) 124

Gente di Roma (Ettore Scola) 124

Diamanter betalas högt (Kalatozov) 124

Det röda tältet (Kalatozov) 124

Och tranorna flyga (Kalatozov) 125

Master and Commander (Peter Weir) 125

Mystic River (Clint Eastwood) 125

Baltic Storm (Estonia) 126

Framom främsta linjen (Åke Lindman) 127

Flicka med pärlörhänge (Vermeer) 127

The Passion of the Christ (Mel Gibson) 128

Troja (128)

Den siste samurajen (Edward Zwick) 129

Fahrenhet 9/11 (Michael Moore) 129

Luther 131

Alexander (Oliver Stone) 132

Fantomen på Operan 133

Miraklet i Krakow 134

Köldens tårar (Kurdistan) 134

Arsène Lupin 134

En långvarig förlovning (Jeunet) 135

Hotell Ruanda (Terry George) 136

Köpmannen i Venedig (Al Pacino) 136

Kingdom of Heaven (Ridley Scott) 137

Så som i himmelen (Kay Pollak) 140

The Constant Gardener (Fernando Meirelles) 143

Marmormannen (Wajda) 144

Passionen om hebréen Jeshúa (Pasquale Scimeca) 144

Darwins mardröm (Hubert Sauper) 147

Narnia - Häxan och Lejonet (C.S.Lewis) 147

Tigern och snön (Roberto Benigni) 147

Da Vinci-koden (Dan Brown) 146-147, 149

Tristan och Isolde (Kevin Reynolds) 149

En obekväm sanning (Al Gore) 151

Blow (Johnny Depp) 151

Död mans kista (Johnny Depp) 152

Mordet på presidenten (Bush) 154

Vier Minuten (Gertrude Krüger) 154

Den svarta dahlian (Brian de Palma) 154

Goya's Ghosts (Milos Forman) 155

Kung Arthur (Antoine Fuqua) 156

The Day after Tomorrow (Roland Emmerich) 156

La vie en rose (Edith Piaf) 159

Trollflöjten (Branagh) 159

The Children of Glory (Ungern) 161

Elizabeth - the Age of Glory (Shekhar Kapur) 162

Les chansons d'amour 164

PVC-1 (Colombia) 164

Macario (Mexico) 164

La France 164

Cento chiodi (Ermanno Olmi) 164

Försoning (Atonement) 165

Sweeney Todd (Johnny Depp) 166

The Other Boleyn Girl (Den andra systern Boleyn) 172

The Duchess (Keira Knightley) 174

Katyn (Wajda) 174

Australia (Baz Luhrmann) 174

Changeling (Clint Eastwood) 174

Delta (Ungern) 174

The Investigator (Ungern) 174

The Hurt Locker (Kathryn Bigelow) 174

Until the Light Takes Us (Norge) 174 

Valkyria (Tom Cruise) 175

Slumdog Millionaire (Danny Boyle) 176

Änglar och demoner 178

Män som hatar kvinnor 179

2012  (Roland Emmerich) 182

Flickan som lekte med elden  182

Luftslottet som sprängdes 183

Agora (Amenábar) 184

Tatarak (Wajda) 184

Vision (Hildegard von Bingen) 184-185

Sherlock Holmes (Guy Ritchie)  184

Augustilunch i Rom 184

Bright Star (Jane Campion) 184

Avatar (James Cameron) 185

Jag Don Giovanni (Carlos Saura) 185

Himalaya (Syd-Korea) 186

Förfalskaren (Der Fälscher) 186

The Ghost Writer (Polanski)  187

Shutter Island (Scorses)  187

The Social Network  190

August Rush  192

The Kings Speech  193

Carlos  193

Sophia Scholl  193

The Black Swan  194

Sarahs Key  194

The Way Back (Peter Weir)  195

Thor (Kenneth Branagh)  196

 The Reader (Kate Winslet) 200

A Dangerous Method (Cronenberg) 201

Midnatt i Paris (Woody Allen) 201

Goodbye Lenin 201

A Game of Shadows (Guy Ritchie) 202

Damen i svart (Daniel Radcliffe) 202

The Deep Blue Sea (Rachel Weisz) 202

Breaking the Waves (Lars von Trier) 202

Om gudar och människor (Algeriet) 202

Substansen (Hoffmanns LSD) 202

Generation P. (Ryssland) 202

Tinker, Tailor, Soldier, Spy 203

The Lady (Luc Besson) 204

The Artist 204

Carnage (Polanski) 204

Wuthering Heights (2011) 204

Journey to the Mysterious Island 204

Dark Shadows (Tim Burton) 205

Förhöret (Jörn Donner) 206

Snowwhite and the Huntsman 207

Gone, Baby, Gone 208

The Courage to Believe (Free China) 209

Merlin (Sam Neal)  210

JFK II  210

Kon-Tiki 212

Hitchcock (Anthony Hopkins) 212

Anna Karenina (Joe Wright) 212

Les Misérables  213

Argo 214

The Master 214

Melancholia 218

Maria Larssons eviga ögonblick 218

Tsar  219

Home  219

Faunens labyrint 221

South Pacific 221

Dream of Olwen 222

Oh Rosalinda! 223

Lola Montes  224

The Invisible Woman  225

The Spectre of the Rose (Sista dansen)  226

The Raven 227

Give Us This Day  227

An Outcast of the Islands  228

Contagion  229

Flight  229

Santa Sangre  230

Exodus (Christian Bale) 231

American Sniper (Clint Eastwood) 233

The Imitation Game (enigma) 233

Bröderna Karamasov (2008) 234

Leopardi (Il fiovane favoloso 2014) 235

Maleficarum (Bolivia 2011) 235

The Bridge of San Luis Rey  236-237

Anonymous  (Roland Emmerich) 239

Everest  240

Lucy (Luc Besson)  240

Crimson Peak  240

The Bridge of Spies (Spielberg) 241

Black Mass (Johnny Depp) 241

Revenant  (Di Caprio) 241

Trumbo  241

Brudköpet (Ophüls) 242

Flickorna i Rochefort (Jacques Demy) 242

Brinner Paris? (René Clement) 243

Diplomatie (Volker Schlöndorff) 243

A Royal Affair (A.Vikander) 244

The Danish Girl (A.Vikander) 244

Ex Machina (A.Vikander) 244

Djungelboken (1942, 1994 och 2015) 245

Into the Woods (Disney) 246

Le chagrin et la pitié (Marcel Ophuls) 247

Aimez-vous Brahms? 248

Ivan den förskräcklige (3 filmer) 249

Bajirao Mastani  250

The Assassin’s Creed  251

Denial  252

To Walk Invisible  253

Jackie 253

Elle 255

A Dark Song 255

The Love Witch 256

Thunder Rock 256

Tiefland 257

Carneval 257

Stefan Zweig: Farväl till Europa 258

Becket 260

The Lion in Winter 260

Dunkirk 262

Darkest Hour 263

Stalins död 264

The Phantom Thread 264

The Shape of Water 265

Offret (Tarkovskij) 266

Fader Rupert Mayer 267

Ormens ägg (Bergman) 268

Rossini  270

Flickorna i Rochefort 271

Lola Montès 272

Vice 273

Processen 274

Oliver! 274

 

I bokstavsordning :

 

2012  (Roland Emmerich)  182

A Dangerous Method (Cronenberg) 201

A Dark Song (2016) 255

A Game of Shadows (Guy Ritchie) 202

A Rather English Marriage 75

A Royal Affair (A.Vikander) 244

Agora (Amenábar) 184

Aimez-vous Brahms?  248

Alexander (Oliver Stone) 132

Alive (Chile) 8

Alla tiders morgnar (Frankrike) nr. 1

American Sniper  233

Andarnas hus (Bille August) 15

Anna Karenina (Joe Wright) 212

Anonymous (Roland Emmerich) 239

An Outcast of the Islands  (Carol Reed) 228

Ararat (Armenien) 173

Argo (Affleck) 214

Arsène Lupin 134

Augustilunch i Rom 184

August Rush  192

Australia (Baz Luhrmann) 174

Avatar (James Cameron) 185

Bajirao Mastani  250

Baltic Storm 126

Barberaren i Sibirien (Mikhalkov) 92

Becket (Peter Glenville) 260

Beyond Rangoon (John Boorman) 37

Billy Elliott 95

Bitter Moon (Polanski) 2

Black Mass (Johnny Depp)  241

Black Rainbow  219

Bloody Sunday (Londonderry) 117

Blow (Johnny Depp) 151

Blå (Kieslowski) 20

Bowling for Columbine (Michael Moore) 118

Braveheart 39

Breaking the Waves (Lars von trier) 202

Bright Star (Jane Campion) 184

Bringing Out the Dead (Scorsese) 83

Brinner Paris? (René Clement)  243

Brudköpet (1932, Max Ophüls) 242

Bröderna Karamasov (2008) 234

Carlos  193

Carnage (Polanski) 204

Carneval (1946) 257

Carrington 37

Cento chiodi (Ermanno Olmi) 164

Changeling (Keira Knightley) 174

Chaplin (Richard Attenborough) 6

Chicago 116

Chocolat 96

Cidade de Deus 122

Cold Comfort Farm 52

1492 (Columbus) 3

Contagion (Söderbergh)  229

Crimson Peak (2015) 240

Crouching Tiger, Hidden Dragon (Ang Lee) 94

Damen i svart (Daniel Radcliffe) 202

Dancer in the Dark (Lars von Trier) 92

Dark Shadows (Tim Burton) 205

Darkest Hour (Churchill) 263

Darwins mardröm (Hubert Sauper) 147

Da Vinci-koden (Dan Brown) 146-147

Delta (Ungern) 174

De poolse bruid (Den polska bruden) 79

Den engelske patienten 56

Den förste riddaren 39

Den hemlighetsfulla trädgården (England) 20

Denial  252

Den långa veckan (Wajda) 53

Den ryska arken (Sokurov) 117

Den siste samurajen (Edward Zwick) 129

Den svarta dahlian (Brian de Palma) 154

Det röda tältet (Kalatozov) 124

Diamanter betalas högt (Kalatozov) 124

Diplomatie (Volker Schlöndorff) 243

Dispara! (Skjut!) (Carlos Saura) 30

Djungelboken (1942, 1994 och 2015) 245

Djupet (Island)  230

Dogville (Lars von Trier) 121

Dracula (Coppola) 5

Dream of Olwen 222

Drottning Margot 39

Dunkirk 262

Duvans vingslag (Henry James) 65

Döden och flickan (Polanski) 34

Död mans kista (Johnny Depp) 152

Elizabeth (Shekhar Kapur) 76

Elizabeth - the Age of Glory 162

Elle (Verhoeven) 255

Emma (Jane Austen) 52

En färd till Indien (David Lean) 3

En långvarig förlovning (Jeunet) 135

En obekväm sanning (Al Gore) 151

En sång för Beko (Kurdistan) 20

En sång för Martin (Bille August) 97

Enigma 101

Ever After (Askungen) 73

Everest  (2015)  240

Ex Machina (A.Vikander) 244

Exodus (Christian Bale) 231

Eyes Wide Shut (Kubrick) 82

Fader Rupert Mayer 267

Fahrenhet 9/11 (Michael Moore) 129

Fallet Winslow 82

Fantomen på Operan 133

Farinelli 42

Farväl min konkubin 38

Faunens labyrint 221

Flicka med pärlörhänge (Vermeer) 127

Flickan som lekte med elden (Stieg Larsson) 182

Flickorna i Rochefort (Jacques Demy) 242, 271

Flight  (2012)  229

Framom främsta linjen (Åke Lindman) 127

From Hell (Johnny Depp) 107

Fyra bröllop och en begravning 28

Förfalskaren (Der Fälscher) 186

Förhandlaren (Kevin Spacey) 75

Förhöret (Jörn Donner) 206

Försoning (Atonement) 165

Generation P. (Ryssland) 202

Gente di Roma (Ettore Scola) 124

Germinal (Frankrike) 21

Give Us This Day (1949)  227

Gladiator (Ridley Scott) 122

Glädjens hus 97

Glädjens stad (Calcutta) 14

Gone, Baby, Gone 208

Goodbye Lenin 201

Gosford Park (Robert Altman) 110

Goya (Carlos Saura) 99

Goya's Ghosts (Milos Forman) 155

Gränsen 1918  (Jörn Donner) 202, 205, 211

Hamlet (Branagh) 60

Harry Potter 107

Harry Potter (2) 116

Heaven (Kieslowski) 109, 207

Himalaya (Eric Valli) 122

Himalaya (Syd-Korea) 186

Hitchcock (Anthony Hopkins) 212

Home  219

Hotell Ruanda (Terry george) 136

Holy Smoke (Jane Campion) 83

I faderns namn (Daniel Day-Lewis) 20

Indokina (Frankrike) 5

Innan regnet faller (Makedonien) 35

Innocence (Turkiet) 75

Instinct (Hopkins) 84

Into the Woods (Disney) 246

Ivan den förskräcklige (3 filmer) 249

Jackie  (Kennedy) 253

Jagad (Harrison Ford) 11, 15

Jag Don Giovanni (Carlos Saura) 185

Jeanne d'Arc (Luc Besson) 85

Jerusalem (Bille August) 50

JFK II  210

Journey to the Mysterious Island 204

Jurassic Park (Spielberg) 12

Kapten Corellis mandolin 100

Karen Blixen 55

Karl XII  263

Katyn (Andrzej Wajda) 174

King Arthur (Antoine Fuqua) 156

Kingdom of Heaven (Ridley Scott) 137

Kon-Tiki  212

Krigarens själ (Nya Zeeland) 48

Kristin Lavransdotter 41

Kundun (Scorsese) 65

Köldens tårar (Kurdistan) 134

Köpmannen i Venedig (Al Pacino) 136

L'uomo delle stelle (Tornatore) 50

La camera del figlio (Ett rum i våra hjärtan) 102

La cena (Serverat!) (Scola) 97

Le chagrin et la pitié (Marcel Ophuls) 247

La cité des enfants perdus 42

La France 164

La vie en rose (Edith Piaf) 159

La vita é bella (Roberto Benigni) 76

Land och frihet (Kenneth Loach) 42

Last Orders (Michael Caine) 110

Leopardi (Il giovane favoloso 2014) 235

Les chansons d'amour 164

Le confessional (Quebec) 45

Les Misérables  (Hugh Jackman)  213

Les Misérables (Bille August) 72

Les misérables (Claude Lelouch) 44

Lille Buddha (Bertolucci) 21

Lockbetet (L'appat) 39

Lola Montès  224, 272

Love is the Devil (Francis Bacon) 75

Love's Labour's Lost (Branagh) 87

Lucy (Luic Besson) 240

Ludwig 1881 (Italien) 18

Luftslottet som sprängdes 183

Luther 131

Macario (Mexico) 164

Maleficarum (Bolivia 2011) 235

Mannen utan minne (Kaurismäki) 113

Maria Larssons eviga ögonblick 218

Marmormannen (Wajda) 144

Master and Commander (Peter Weir) 125

Mediterraneo 76

Melancholia 218

Merlin (Sam Neal) 210

Michael Collins 57

Midnatt i Paris (Woody Allen) 201

Miraklet i Krakow 134

Mordet på presidenten (Bush) 154

Moulin Rouge (Baz Luhrmann) 103

Mycket väsen för ingenting (Branagh) 13

Mystic River (Clint Eastwood) 125

Män som hatar kvinnor (Stieg Larsson) 179

Narnia Häxan och Lejonet (C.S. Lewis) 147

Och tranorna flyga (Kalatozov) 125

Odysseus blick 47

Offret (Tarkovskij) 266

Oh Rosalinda!  223

Oliver! 274

Orlando (England) 5

Ormens ägg (Bergman) 268

Oskuldens tid (Scorsese) 16

Othello (Branagh) 49

Pans labyrint  221, 231

Passionen om hebréen Jeshúa (Pasquale Scimeca) 144

Persuasion (Jane Austen) 47

Peter's Friends (Branagh) 7

Pianisten (Polanski) 120, 160

Pianot (Nya Zeeland) 12

Pirates of the Caribbean (Johnny Depp) 120

Priest 35

Prinsen av Egypten (tecknad) 73

Processen (Welles) 274

PVC-1 (Colombia) 164

Quills (Geoffrey Rush) 95

Raining Stones (Ken Loach) 19

Random Hearts (Harrison Ford) 82

Revenant (Di Caprio) 241

Richard III (Ian McKellen) 48

Riddaren på taket (Le hussard sur le toit) 44

Road to Perdition (Sam Mendes) 112

Rob Roy 36

Rossini 270

Röd (Kieslowski) 27

Sagan om ringen (del 1) 106

Sagan om ringen (del 2) 116

Sagan om ringen (del 3) 123

Salome (Rita Hayworth) 206

Samsara (Ladakh) 104

Santa Sangre (Jodorowsky) 230

Sarahs Key  194

Saving Private Ryan (Spielberg) 75

Schindlers lista (Spielberg) 19

Sense and Sensibility (Jane Austen) 45

Seven 49

Shadowlands (Hopkins) 19

Shakespeare in Love 76

Sherlock Holmes (Guy Ritchie) 184

Shine 58

Shutter Island  (Scorsese)  187

Sju år i Tibet (Annaud) 61

Sjätte sinnet 84

Skräddaren i Panamá 101

Sleepy Hollow (Johnny Depp) 87

Slumdog Millionaire (Danny Boyle) 176

Slutet på historien (Neil Jordan) 88

Snowwhite and the Huntsman 207

Sophia Scholl  193

South Pacific 221

Stalins död 264

Stefan Zweig: Farväl till Europa 258

Substansen (Hoffmanns LSD) 202

Svart katt vit katt (Kusturica) 73

Sweeney Todd (Johnny Depp) 166

Så som i himmelen (Kay Pollak) 140

Tatarak (Wajda) 184

Te med Mussolini (Zeffirelli) 82

The Apostle (Robert Duvall) 75

The Artist 204, 211

The Assassin’s Creed  251

The Black Swan  194

The Blair Witch Project 82

The Bridge of San Luis Rey  236-237

The Bridge of Spies (Spielberg) 241

The Children of Glory (Ungern '56) 161

The Constant Gardener (Fernando Meirelles) 143

The Courage to Believe (Free China) 209

The Cry of the Snow Lion (Tibet) 124

The Cup (Fotboll för Buddha) 87

The Danish Girl (A.Vikander) 244

The Day after Tomorrow (Roland Emmerich) 156

The Duchess (Keira Knightley) 174

The Deep Blue Sea (Rachel Weisz) 202

The Final Curtain (Peter O’Toole) 114

The Ghost Writer  (Polanski) 187

The Gingerbread Man (Branagh) 69

The Good Thief (Neil Jordan) 114

The Hurt Locker (Kathryn Bigelow) 174

The Imitation Game  233

The Investigator (Ungern) 174

The Invisible Woman 225

The Kings Speech  193

The Lady (Luc Besson) 204

The Lion in Winter (Anthony Harvey ) 260

The Love Witch (2016) 256

The Madness of King George 38

The Man who Cried (Sally Potter) 100

The Master 214

The Ninth Gate (Polanski) 83

The Other Boleyn Girl (Den andra systern Boleyn) 172

The Others 106

The Passion of the Christ (Mel Gibson) 128

The Phantom Thread  264

The Quiet American (Philip Noyce) 114

The Raven  227

The Reader (Kate Winslet) 201

The Remains of the Day (Hopkins) 19

The Shape of Water  265

The Social Network  190

The Spectre of the Rose (Sista dansen) 226, 238

The Warrior (Indien) 104

The Way Back (Peter Weir) 195

Thor (Kenneth Branagh)  196

Thunder Rock (1942) 256

Tiefland (Riefenstahl) 257

Tigern och snön (Roberto Benigni) 147

Tinker, Tailor, Soldier, Spy 203

Titanic 65

To Walk Inivisble (Brontë) 253

Travellers and Magicians (Bhutan) 124

Trettondagsafton 57

Tristan och Isolde (Kevin Reynolds) 149

Troja 128

Trollflöjten (Branagh) 159

Trumbo (2015)  241

Tsar  219

Underground (Kusturica) 46

Until the Light Takes Us (Norge) 174

Valkyria (Tom Cruise) 175

Veronica Guerin 122

Vice 273

Vier Minuten (Gertrude Krüger) 154

Vindhästen (Tibet) 86

Vision (Margarethe von Trotta) 184-185

Vit (Kieslowski) 26

Wilde 65

Wuthering Heights (2011) 204

Zorro - den maskerade hämnaren (Hopkins-Banderas) 74

Änglar och demoner (Dan Brown) 178

Änglars drömliv (Frankrike) 74

 

 

Särskilda artiklar om :

 

Michael Powell/Emeric Pressburger 4, 17, 23, 132, 191, 273

Danny Kaye 4

Anthony Asquith 9, 105

Mikhail Kalatozov 124-125

Joshua Logan 15

Charles Laughton 25

Alexander Mackendrick 183

Orson Welles 40

Ingmar Bergman 65, 83, 89, 137, 160

Alf Sjöberg 89, 137

Errol Flynn 92, 118

David Niven 156

Robert Downey Jr 202

 Alfred Hitchcock  212

Charlton Heston 221

Anatole Litvak 223

Sam Wanamaker 227

Alejandro Jodorowsky 230

Jules Dassin 231

Ben Hecht 238

Max Ophüls 242

Nicholas Ray 242

Alicia Vikander 244

Sergej Eisenstein 249

Leni Riefenstahl 257

Göran Gentele 260

Edward Dmytryk 262

Richard Burton 270

 

Årets bästa film enligt Fritänkaren :

1992 : Alla tiders morgnar

1993 : Pianot

1994 : Den hemlighetsfulla trädgården

1995 : Kristin Lavransdotter

1996 : Farinelli

1997 : Shine

1998 : Ever After

1999 : Te med Mussolini

2000 : Love's Labour's Lost

2001 : Glädjens hus

2002 : The Others

2003 : Den ryska arken

2004 : Flicka med pärlörhänge

2005 : Hotell Ruanda

2006 : Tigern och snön

2007 : Trollflöjten

2008 : Försoning

2009:  Katyn

2010: Shutter Island

2011: The Reader

2012:  The Artist

2013:  Home

2014:  Pans labyrint

2015:  Lydia (Julien Duvivier)

2016: Diplomatie  (Paris)

2017: Dunkirk (Christopher Nolan)

2018: The Darkest Hour (Gary Oldman)

 

För övrigt har även ett otal gamla filmer som visats i TV recenserats.

Vi kan dock inte även sortera alla sedda TV-filmer, då dessa är mer än dubbelt så många och ofta svårare att definiera ibland har vi bara en helt missvisande svensk titel att gå efter.