DEN MÄNSKLIGA TRAGEDIN

 

den stora versionen (1971-81)

 

"KARAKTÄRER UR EVIGHETEN"

 

111 historiska monologer

 

 

  

Segern och nederlaget

 

en tragisk hjältesaga

och/eller

en studie i politik och kristendom

Tema : Carl XII

 

 

Ur förordet:

                           "….Vi vågar därför ha djärvheten att be läsaren betrakta denna skröna för vad den är: en pastisch på det tidigaste 1700-talets sätt att uppleva tiden, en romantisk dikt avsedd att få verkligheten att framstå som betydligt vackrare än vad den var, då detta behövdes, och åtminstone en tillstymmelse till den homeriska dikt, som en av historiens gåtfullaste konungar själv önskade sig om vad han försökte åstadkomma med sitt liv utan att lyckas."

                           "Rent formellt vilar hela dramats tyngdpunkt på andra delen (nederlaget), som egentligen är den enda väsentliga, medan första delen i princip bara bygger upp scenen för dramat, vars helhet kan sägas anta formen av en väl uppbyggd apologi."

 

 

 

Min vän Ahasverus

astrologisk roman

omspännande hela världshistorien från och med Jesus

Första delen

Senare delen

Tilläggskapitel 

 

Litteraturhistoriska essayer

— mellan raderna

-klicka här-

 

Shakespearedebatten

- så som den förts i Fritänkaren 1996-2014

 

TIBET

Detta arbete består helt och hållet av dokumentärt material i form av reseskildringar, artiklar om befintliga böcker och människor och högaktuella politiska, filosofiska och religiösa resonemang. Men framför allt är detta ett verk om Tibet, den mest hotade av alla världens kulturer, varför varje strå till stacken för Tibets sak måste betecknas som ett bidrag till hela mänsklighetens sak. Det finns ingen motsvarighet på svenska till föreliggande arbete genom dess mångfald och nästan heltäckande dokumentation av Tibet som kultur, folk och fenomen. Var så goda! Uttömmande information om Tibet i så många och så breda aspekter som möjligt – ett unikt referensverk utan motstycke!

 

 

Öden

— en samling biografiska dokumentationer