den gränslösa

Fritänkaren

tidskriften, resorna, novellerna, romanerna, dramerna, dikterna, essayerna och allt det andra

 

av och med

Christian Lanciai

Johannes B. Westerberg

John Bede

Laila Roth

bl.a., m.fl.

 

Webb-blogg :

http://clanciai.webblogg.se/

för diskussioner om musik, resor, m.m.

 

 

 Fritänkaren ägnar sig mest åt litteratur, musik, film, politik, filosofi, religion och resor men även åt annat. Den är inte på något sätt anknuten eller ansluten till någon ideologi eller åskådning av vad slag det vara månde, utan tar tvärtom avstånd från varje institution som kräver okritisk underkastelse, och är helt oberoende humanistisk.

Fritänkaren

samtliga nummer av tidskriften

från och med 1992 till idag

Intervju med Fritänkaren (2003) 

 

Musik

Små stycken om stora mästare,

samlade musikessayer,

samt med nio musikdramer.

 

 Neoklassisk musik

 

musikfiler — kräver programmet i-tunes

eller Windows media player

 

 Resor

 

Samtliga noveller

 

Dramer

- bra dramatiseringar av bra historier 

 

Romaner

 

Historiska arbeten

 

Dikter

i urval

för samtliga samlade dikter, gå till

http://goto.Glocalnet.net/gaurelio/index7.html

   

Bildarkiv:

http://www.flickr.com/photos/lanciai

klicka på ovanstående för bredbandsanpassat komplett bildarkiv

Utan bredband finns alla bilder här:

http://goto.Glocalnet.net/haurelio/fotoalbum.html

 

 

 

för html-format (med fler filer), gå till

http://hem.fyristorg.com/aurelio

 

 

 

Vi tar tacksamt emot rapporter om tryckfel.

clanciai@yahoo.co.uk

 

 

Om undertecknad.

Det fullständiga namnet är Magnus Christian Aurelio Lanciai, kallas Christian, avstår gärna från sitt familjenamn då det är omöjligt för andra att uttala, komma ihåg och skriva rätt. Född 1951 i Helsingfors som italiensk medborgare och katolik, farfar italienare, tre äldre syskon, alla födda som italienska medborgare i Helsingfors och katoliker, även modern (född Westerberg, finlandssvensk,) med tiden katolik. Modersmål svenska enligt finlandssvensk standard, flyttade 1952 till Argentina för att stanna där i tre år (fadern Aurelio Lanciai temporärt direktör för Finland-Sydamerika-linjens kontor i Buenos Aires) före invandringen till Göteborg, där hela familjen blev svenska medborgare efter tio år. Har fortfarande fasta kontakter med släkt och vänner i Finland och Italien – menar sig ha tre hemländer.

Nästan fullständigt självutbildad som författare och musiker (pianoelever i 15 år, kyrkorganist i sex), började skriva som åttaåring, började komponera vid 17. Har i princip alltid levt under existensminimum sedan föräldrahemmets upplösning efter oljekrisen 1973. Musikproduktionen omfattar c:a 30 timmars musik (mest piano), den litterära produktionen 270 verk, mest dramatik (225 verk) men även noveller, romaner, dikter, essayer och reseskildringar. Reser mycket (liksom far och farfar), mer än tre månader om året, helst till Italien och Grekland samt Himalaya. Refuserad av förlag och teatrar konsekvent sedan 1969 i regel utan kommentar eller motivering. Om skäl har angivits har dessa varit formalistiska.

Emellertid har verken nu (från februari 2009) börjat bli tillgängliga i bokform ("print on demand", till självkostnadspris) på <vulkan.se> — sök på Lanciai. 

 

”Konstnären är ett vittne, som avlägger vittnesbörd om det sköna. Konsten är lyckans minst själviska form i denna värld.”

Vivekananda (1863-1902)

London 1895.

  

Samtliga verk i kronologisk ordning